Posavska riba

 

          

S projektom Najboljša riba je posavska riba bodo vzpostavljena nova partnerstva med posavskimi osnovnimi šolami in ribogojnicami preko naslednjih aktivnosti: kuharskih delavnic na šolah, šolskimi malicami iz rib in naravoslovnih dni na učni ribogojnici. Posnet bo izobraževalni film. Urejena bo ribja tržnica v Sevnici za oskrbo prebivalcev s posavskimi ribami. Ribiška družina bo izvedla različne aktivnosti z namenom ozaveščanja o naravnem okolju vodotokov ter v njih prostoživečih ribjih vrst z ureditvijo ribiške učne poti, ohranitvijo biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica, ogledom ribje steze in ribiške trase. Dogodki bodo namenjeni posavskim osnovnim šolam in vrtcem ter ostalim prebivalcem.

Osrednji cilji projekta Najboljša riba je posavska riba so izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani, povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, cilj pa je tudi povečati neposredno trženje svežih rib z ureditvijo prostora na sevniški tržnici in z nakupom opreme za mobilno ribarnico. Povezovanje med posavskimi ribogojnicami in posavskimi osnovnimi šolami bo usmerjeno vključevanje rib v šolsko prehrano. Povečano poznavanje, zanimanje in skrbnost za prostoživeče ribe v naravnem okolju vodotokov pa bo doseženo z več izobraževalnimi aktivnostmi in vključevanjem javnosti.

Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Osnovna šola Velika Dolina, Osnovna šola Krmelj, Vrtec Ciciban Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Tržišče, Ribiška družina Sevnica, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče in Osnovna šola Bistrica ob Sotli.

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 208.183,81 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 120.583,82 evrov. Zaključek projekta je predviden do maja 2019.

Glavne aktivnosti operacije glede na faze so:

1. Faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Nakup ledomata, Izvedba praktične delavnice za šolske in predšolske kuharje in kuharice ter vodje šolske prehrane, Uvedba šolskih malic z ribami iz lokalnega okolja, Naravoslovni dan na ribogojnici in ribiški dan za predšolske otroke in njihove starše, Izdelava izobraževalnega filma in nakup TV ekrana, Ureditev naravoslovne učilnice na prostem in  Promocija in obveščanje javnosti.

  • Občina Sevnica bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri projektu ter izvedla promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti.
  • Ribogojstvo Goričar bo izvedlo izobraževanje za šolske kuharje in kuharice, z nakupom ledomata pa bo omogočilo dostavo svežih rib in organiziralo v vseh posavskih osnovnih šolah in Vrtcu Ciciban Sevnica ribjo malico. Razen tega bodo posneli izobraževalni film o ribah in za učence osnovnih šol pripravili naravoslovne dni.
  • Sodelujoče osnovne šole in vrtec bodo pripravile malico iz rib, zaposleni se bodo udeležili kuharskih delavnic, učenci bodo imeli naravoslovni dan na ribogojnici in na ribiški učni poti, udeležili se bodo ogleda ribje steze in ribiške trase, predšolski otroci pa ribiškega dne.
  • Ribiška družina bo organizirala ogled ribiške trase ter dan odprtih vrat s kulinaričnim dogodkom.

 

2. Faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Voden ogled ribje steze na HE Blanca in ogled ribnika v Sevnici, Ureditev prostora in nakup opreme za ribjo tržnico, Ohranitev biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica  in  Promocijo in obveščanje javnosti.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

https://www.youtube.com/watch?v=cp3lWqO9h4s&feature=youtu.be

https://www.obcina-sevnica.si/news/994/15/4-oktobra-bo-posavsko-mladino-okrepcala-Posavska-ribja-malica

https://www.rra-posavje.si/

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost