Enota Loka

 loka

Enota: Bibarija – Loka pri Zidanem mostu, 

pri OŠ Sava Kladnika Sevnica

Naslov: Loka 72, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Oddelki Odpiralni čas

Bibe

Oddelek starost 1 – 3 let

6.00 – 16.00

Gobice

Oddelek starost 3 – 6 let

6.00 – 16.00

Zvončki

Oddelek starost 1 – 3 let

6.00 – 16.00

Telefon :

  • Bibe in Zvončki 031 309 235
  • Gobice 070 601 537